Tillbaka till föregående sida

Den omarbetade webbplatsen Tyosuojelu.fi har öppnats

Den omarbetade webbplatsen Tyosuojelu.fi har öppnats

1.10.2015

Arbetarskyddsförvaltningens omarbetade webbtjänst har öppnats den 1.10.2015 på adressen www.tyosuojelu.fi. Webbplatsen Tyosuojelu.fi har fått en ny layout, struktur och ett nytt innehåll.

Innehållet i den nya webbtjänsten är indelat i sju serviceområden, det vill säga Anställningsförhållande, Arbetsförhållanden, Arbetshälsa och olycksfall, Arbetarskyddet på arbetsplatsen, Grå ekonomi, Marknadskontroll och Om oss. Texterna är utarbetade ur ett användarvänligt perspektiv.

I och med omarbetningen fick webbplatsen också en ny fräsch layout.  Det är lättare att använda webbplatsen än tidigare på olika slag av terminalutrustning, även i smarttelefoner och i pekplattor. Utgångspunkten i den visuella planeringen och i gränssnittet har varit nivå AA i WCAG 2.0- riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll.

I reformen har även uppbyggnaden av webbplatsen förnyats. Från de populäraste sidorna styrs användarna till den nya webbplatsen. Om du i din egen webbtjänst har länkar till arbetarskyddsförvaltningens sidor lönar det sig att kontrollera att de fungerar. 

Respons är välkommen

Vi tar gärna emot respons om den nya webbtjänsten. Du kan skicka din respons med hjälp av responsblanketten på Tyosuojelu.fi.

Vi fortsätter att finslipa webbplatsen till årets slut. De svenskspråkiga sidorna kommer att kompletteras under de närmsta veckorna medan den engelskspråkiga webbtjänsten kommer att läggas till i ett senare skede.

Reformen av webbtjänsten har fullföljts i ett samarbetsprojekt inom social- och hälsoministeriets förvaltningsområde. Arbetarskyddsförvaltningen, Valvira, Strålsäkerhetscentralen och Fimea har i samarbete med ministeriet skapat en gemensam teknisk plattform för sina webbplatser. Leverantören för plattformen Liferay är Arcusys Oy.