Innehållspublicerare

null Det utstationerande företagets skyldighet att anmäla utstationering av arbetstagare i Finland träder i kraft förts på hösten 2017

Det utstationerande företagets skyldighet att anmäla utstationering av arbetstagare i Finland träder i kraft förts på hösten 2017

26.1.2017

Paragraf 7 i den nya lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016) om skyldigheten att informera arbetsmiljömyndigheten om utstationering av arbetstagare i Finland träder i kraft först på hösten 2017.

Arbetsgruppen håller på att utarbeta en teknisk leveransmekanism och lagstiftning.

Hur anmälningarna ska göras kommer att meddelas innan lagen träder i kraft.

Närmare information:

http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/utstationerad-arbetstagare

Överinspektör Anu Ikonen, p. 0295 018 000 (växel), förnamn.efternamn(at)rfv.fi, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Ansvarsområdet för arbetarskydd