Innehållspublicerare

null Distansinspektioner av arbetarskyddet kräver samarbetsanda

Distansinspektioner av arbetarskyddet kräver samarbetsanda

15.3.2021 – Östra Finland

I år kommer en del av arbetarskyddsövervakningen att genomföras virtuellt, i form av distansinspektioner. Arbetsgivaren förbereder sig för eninspektion, t.ex. en noggrann inspektion, det vill säga reserverar de dokument som angetts i inspektionsanmälan. Inspektören får även begära att handlingarna skickas i förväg, i vilket fall inspektören kan ta del av dem redan före inspektionen. 

En virtuell inspektion omfattar inte alltid en skriftlig enkät. Inspektionerna kan dock stödjas av enkäter som reder ut arbetsgivarens arbetarskyddsverksamhet eller de anställdas erfarenhet av arbetsvillkoren. Vid kontroll av psykosocial belastning används exempelvis ofta en mätare på samma sätt vid både distansinspektioner och inspektioner på plats.  

Överinspektör Maija Lintula vid ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland manar till lugn. Om arbetssättet ännu inte är bekant på arbetsplatsen behöver man inte vara nervös. Maija Lintula säger, att du kan också tillsammans med inspektören delta i ett kort utbildningsmöte före inspektionen så att tekniken blir mer bekant:  ”När vi utför en inspektion lär vi oss saker på båda sidor genom att utforska hur tekniken ska användas. Dessa färdigheter kan sedan också i fortsättningen utnyttjas i arbetsplatsens egen verksamhet.” 

Inspektören kontrollerar också interaktionen genom en distansinspektion 

Det bästa för interaktionen skulle vara om kamerorna och mikrofonerna kunde vara påslagna under hela inspektionen. Om bara några personer från arbetsplatsen deltar i inspektionen, kommer diskussionen att vara naturlig och ingen behöver be om ordet. Om deltagarna är många, är det lämpligt att komma överens om hur man ber om anföranden i början av inspektionen. 

Inspektörerna har fått utbildning i distansinspektion. Man har även beaktat det faktum att inspektörer kan instruera dem som från arbetsplatsens sida deltar i inspektionen att till exempel med hjälp av en videofunktionen i telefonen visa hur en maskin eller en enhet på arbetsplatsen fungerar.  ”Det viktigaste för inspektören är att behärska funktionerna i mötesappen, såsom Teams  eller Skype”, betonar Maija Lintula. ”Dessutom måste interaktionen fjärrstyras på ett sådant sätt att alla parter på arbetsplatsen kan delta. Att förrätta inspektioner kräver i stort sett också att inspektörerna lär sig nya saker.” 

Distansinspektioner förrättades förra året som pilotprojekt och tekniskt sett har systemen fungerat ganska bra. Det är också möjligt att till inspektören lämna handlingar till påseende via Regionförvaltningsverkets krypterade e-posttjänst, då dataskyddet på det sättet kan säkerställas. En inspektion kan vanligtvis också förrättas som noggrann inspektion om arbetsplatsen önskar det.

Närmare upplysningar:

Överinspektör Maija Lintula, 0295 016 982, förnamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Östra Finland