Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null E-tjänsten för arbetarskyddet utvidgas

E-tjänsten för arbetarskyddet utvidgas

Webbnyhet 16.9.2022

Försöket med arbetarskyddsmyndighetens e-tjänst fortsätter och utvidgas.

Nya tjänster för arbetsgivare  

Via tjänsten kan arbetsgivaren i fortsättningen granska annat sina egna inspektionsberättelser och andra handlingar som arbetarskyddsmyndigheten upprättat. Redogörelser som begärs i anslutning till inspektionerna kan lämnas in via e-tjänsten till exempel i samband med dokumentgranskningen. 
Dessutom undersöks möjligheten att överföra blanketter och ärenden i anslutning till handläggningen av undantagstillstånd för arbetstider till den interaktiva e-tjänsten. Samtidigt utreds möjligheten att ta i bruk automatiskt beslutsfattande.

Nya tjänster för arbetstagare

Tjänsten utvidgas så att arbetstagarna utöver den begäran om tillsyn över arbetsintyg som redan nu används även kan lämna in begäran om tillsyn över andra anställningsfrågor (t.ex. lönespecifikationer) via tjänsten. Begäran om tillsyn kan lämnas in till arbetarskyddsmyndigheten, om arbetsgivaren trots begäran inte har lämnat in någon handling. 

Hur används e-tjänsten?

E-tjänsten kan nås via webbtjänsten Tyosuojelu.fi. Användningen av e-tjänsten förutsätter att användaren identifierar sig med bankkoder eller mobilcertifikat. För att uträtta ärenden för arbetsgivarens räkning krävs fullmakt. Allmän information om användningen av fullmakt finns på Suomi.fi information om fullmakter. Tjänsten innehåller också anvisningar för offentliga samfund

I arbetarskyddsmyndighetens e-tjänst kan du behandla ditt ärende snabbare än tidigare och det är inte nödvändigt att skicka papper per brevpost eller per brev eller e-post. Du kan också följa behandlingen av ditt ärende i realtid och ställa frågor till handläggaren.

Mer information:
Överinspektör Antti Ikonen, 0295 016 257, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland