Innehållspresentatör

null Elementbyggande intensivövervakas i hela landet på grund av allvarliga säkerhetsrisker

Elementbyggande intensivövervakas i hela landet på grund av allvarliga säkerhetsrisker

14.5.2018

Elementbyggandet står under säskild övervakning hos arbetarskyddsmyndigheten under veckorna 20–21 (14.–25.5.2018). Under två veckor kontrolleras byggarbetsplatser för elementbyggande på olika håll i Finland. Föremål för tillsynen är lossningen av element från transportfordon på byggarbetsplatserna och förvaring och installation. Den här intensifierande kontrollen genomförs eftersom hanteringen av tunga element är förbunden med en stor fallrisk och risk för att råka under ett element som faller. Det har skett flera allvarliga olyckor.

Stå inte på elementet utan fallskyddsutrustning!

”Säkerhetsbestämmelserna försummas fortfarande mycket ofta när element lossas. När det gäller att trygga säkerheten vid lossningen finns det fungerande metoder som lyckligtvis använts allt oftare. Vi vill påskynda den här utvecklingen genom intensifierad tillsyn ”, säger överinspektör Jari Nykänen vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

En vanlig försummelse är att den arbetstagare som utför lossningen står på betongelementen på en höjd på över två meter utan att ha någon som helst fallskyddsutrustning. Om det fastställs brister i arbetssäkerheten åläggs den som i huvudsak utför byggprojektet och vid behov även elemententreprenören och transportbolaget att rätta till förhållandena inom en utsatt tid.

Motsvarande intensivövervakning genomfördes senast i september 2017 i södra Finland. Då var fallskyddet i ordning på under hälften av de kontrollerade tillsynsobjekten. I några fall blev man tvungen att avbryta arbetet på grund av den omedelbara risken för fall som arbetstagare utsattes för.

I samband med att elementlaster lossas ska man i första hand förhindra fall med hjälp av tekniska lösningar, t.ex. ställningar och i andra hand med hjälp av fallskydd, dvs. sele.

Mera information:
Överinspektör Jari Nykänen, tfn 0295 016 321, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer arbetslivslagstiftningen och att arbetet utförs så sunt och säkert som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.