Innehållspresentatör

null En del av arbetsgivarna försummar att anmäla allvarliga olycksfall i arbetet

En del av arbetsgivarna försummar att anmäla allvarliga olycksfall i arbetet

12.9.2019

För tillfället undersöker arbetarskyddsmyndigheten flera fall där arbetsgivaren försummat att anmäla olycksfall i arbetet som misstänks vara allvarliga. Försummelse av anmälningsskyldigheten är en arbetarskyddsförseelse, för vilken ett bötesstraff kan dömas ut.

– Arbetarskyddsmyndigheten får i princip alltid information om allvarliga olycksfall i arbetet, senast utifrån en anmälan som görs av polisen. Därför lönar det sig inte för en arbetsgivare att låta bli att anmäla ett allvarligt olycksfall i arbetet, påminner jurist Matti Suontausta. Han arbetar som koordinator för utredningsgruppen för olycksfall i arbetet hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. I hela landet är tendensen den samma för försummelser av anmälningsskyldigheten.

Utredning av orsaken till ett olycksfall i arbetet har en central roll i förebyggandet av olycksfall i arbetet. Enligt lagen om arbetarskyddssamarbete ska en arbetsgivare utan dröjsmål till polisen och regionförvaltningsverket anmäla olycksfall i arbetet som lett till ett dödsfall eller en svår skada. – En svårartad skada är en skada som med stor sannolikhet blir stadigvarande och försvårar den skadades normala funktioner, berättar Matti Suontausta.

Efter att ha fått information om ett allvarligt olycksfall i arbetet utför arbetarskyddsmyndigheten en utredning för att försöka utreda de orsaker som lett till olycksfallet i arbetet. – Det ligger också i den skadade arbetstagarens intresse att olycksfallet i arbetet undersöks så fort som möjligt efter olyckan, så att förhållandena liknar förhållandena vid tidpunkten för olyckan i så hög grad som möjligt. Om flera månader hunnit gå sedan olyckan, kan utredningen vara avsevärt besvärligare, säger jurist Suontausta. 

Syftet med utredningen av olycksfall i arbetet är att utreda situationen, men också att förebygga olycksfall i arbetet i framtiden.

Mer information om temat:
Arbetsplatsmeddelande 1/2019 (pdf, på finska): Olycksfallet och de omständigheter som lett till det ska utredas

Ytterligare information:
Jurist Matti Suontausta, tfn 029 501 8152, e-post: fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet