Innehållspresentatör

null En utländsk arbetstagare har en finländsk make/maka. Ska arbetsgivaren trots detta försäkra sig om rätten att arbeta?

En utländsk arbetstagare har en finländsk make/maka. Ska arbetsgivaren trots detta försäkra sig om rätten att arbeta?

Utländsk arbetstagare

Medborgare i en EU-stat, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz behöver inte uppehållstillstånd i Finland. Medborgare i andra länder, också makar, ska ha rätt att arbeta i Finland. Arbetsgivaren har utifrån utlänningslagen en skyldighet att försäkra sig om rätten att arbeta och förvara denna uppgift på arbetsplatsen.

26.7.2018