Innehållspublicerare

null En utländsk arbetstagare har ett finskt skattenummer. Ska arbetsgivaren trots detta försäkra sig om rätten att arbeta?

En utländsk arbetstagare har ett finskt skattenummer. Ska arbetsgivaren trots detta försäkra sig om rätten att arbeta?

Utländsk arbetstagare

Ja. En arbetsgivare ska alltid förvissa sig om att en utländsk arbetstagare har rätt att arbeta och förvara dessa uppgifter på arbetsplatsen. Att arbetstagaren uträttat ärenden hos myndigheterna (t.ex. Skatteförvaltningen, FPA, magistraten eller AN-byrån) är inte ett bevis på rätt att arbeta i Finland.

30.5.2022