Innehållspresentatör

null Fallskydden på byggarbetsplatser för småhus försummas

Fallskydden på byggarbetsplatser för småhus försummas

23.10.2015

Arbetarskyddsinspektörerna har under det gångna året genomfört sammanlagt 365 inspektioner på byggarbetsplatser för småhus runt om i landet. Särskilt fallskydd, arbetsställningar och stegar samt användningen av personlig skyddsutrustning har ägnats uppmärksamhet i samband med inspektionerna. Syftet har varit att höja nivån på arbetssäkerheten och minska antalet olycksfall i arbetet.

Resultaten av tillsynen visar att särskilt fallskydd och den personliga skyddsutrustningen som ska användas vid byggarbete försummas. I övrigt beaktas arbetarskyddsaspekterna tämligen bra på byggarbetsplatserna för småhus.

I samband med inspektionerna utreddes också om parterna i byggprojektet, dvs. byggherren och entreprenörerna tydligt och klart har kommit överens om hur den som i huvudsak genomför byggprojektet och ansvarspersonen för den byggarbetsplats som ansvarar för arbetarskyddet ska utses. Samtalen som fördes i samband med tillsynen visar att den här frågan i stort sett är utredd.

Läs mera om arbetssäkerheten i samband med byggen på
http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetsforhallanden/byggbranschen
 

Närmare information:
Inspektör Mikko Koivisto
tfn 0295 018 672
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet