alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Får en person som inte har fyllt 18 år köra motordrivna maskiner för skötsel av gräsmattor?

Får en person som inte har fyllt 18 år köra motordrivna maskiner för skötsel av gräsmattor?

Ung arbetstagare

Arbetet som personer under 18 år får utföra med maskiner för skötsel av gräsmattor är begränsat.

Bestämmelser om användningen av motordrivna gräsklippare och grästrimmer i krävande förhållanden (t.ex. ojämn terräng med hinder, buskar eller diken) finns i lagen om arbete som är farligt för unga. Personer under 16 år får utföra arbete som klassificeras som farligt för unga arbetstagare bara om arbetet ingår i yrkesutbildningen och när det utförs under ledning av en lärare.

Unga som har fyllt 16 år får köra maskiner för skötsel av gräsmattor också i krävande förhållanden, men måste få ingående introduktion i arbetet och riskerna som det medför. Dessutom förutsätts att de får handledning för att kunna handla rätt i störningssituationer. Den unga arbetstagaren ska också ha tillgång till sådan skyddsutrustning som arbetet förutsätter och det är viktigt att man följer med hur den unga klarar av arbetet.

Till skyddsutrustningen som behövs när vid användningen av motordrivna gräsklippare eller trimmer hör utgående från riskbedömningar vanligtvis skyddsskor, hörselskydd och skyddsglasögon.

Arbetsgivaren ska också se till att unga som arbetar med maskiner för skötsel av gräsmattor har tillgång till första hjälpen-utrustning och att den unga har fått anvisningar om hur han eller hon ska gå till väga om en olycka inträffar. Den unga arbetstagare ska också ha möjlighet att vid behov kunna tillkalla hjälp.

Arbetsgivaren ska innan arbetet börjar lämna en anmälan om farligt arbete för unga arbetstagare till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket för den ort där arbetsplatsen ligger. Anmälan kan göras på blanketten Anmälan om anlitande av unga arbetstagare mellan 16 och 17 år för farligt arbete (pdf). Kontaktuppgifterna till ansvarsområdena för arbetarskyddet hittar du på sidan Kontaktinformation.

22.6.2022