Innehållspublicerare

null Farligt arbete som utförs av unga ska anmälas

Farligt arbete som utförs av unga ska anmälas

15.3.2018

Ung byggnadsarbetare

Arbetspraktiken i sambandmed yrkesinriktade utbildning har ökat i Finland i enlighet med den pågående reformen av den yrkesinriktade utbildningen. Arbetarskyddsmyndigheten utgår ifrån att antalet anmälningar om farligt arbete som utförs av unga arbetstagare och som arbetsgivare och läroinrättningar ska göra kommer att öka.

I Östra Finland till exempel råder det bästa läget på tio år med tanke på lediga arbetsplatser. - Av den här orsaken har vi finslipat på behandlingsprocesserna för anmälningarna och vi är redo att ta emot det ökande antalet anmälningar. Utgående från det nuvarande antalet anmälningar är det möjligt att man inte har vetat hur eller kommit ihåg att göra en anmälan, tror direktör Markku Rautio vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionalförvaltningsverket i Östra Finland.

Enligt arbetarskyddslagen får en person under 16 år inte utföra farliga arbeten. Som farligt arbete för unga betraktas arbete där den unga arbetstagaren själv eller andra personer kan utsättas för särskild risk för olycksfall eller förlust av hälsan på grund av arbetet. Arbete som ingår i social- och hälsovårdsministeriets förteckning över farliga arbeten får utföras av 16-17 år fyllda unga arbetstagare, om arbetsgivaren har sett till säkerheten tillräckligt och arbetet har anmälts till arbetarskyddsmyndigheten. Dessutom har det fastställts särskilt skadliga arbeten som personer under 18 år inte alls får utföra. Nattarbete är förbjudet för personer under 18 år.

Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken övervakar att bestämmelserna i arbetarskyddslagen följs.

Hur ska anmälan göras? Anvisningar finns här.

Mera information:
Direktör Markku Rautio, tfn. 0295 017 045,
markku.rautio@avi.fi
Regionalförvaltningsverket i Östra Finland, Ansvarsområdet för arbetarskyddet

Tyosuojelu.fi > Ung arbetstagare