alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Finns det gränser för hur många kilo män och kvinnor får lyfta i arbetet?

Finns det gränser för hur många kilo män och kvinnor får lyfta i arbetet?

Fysisk belastning

I lagen nämns inga kilogränser. Hur mycket lyft av föremål belastar kroppen beror på många faktorer, såsom föremålets form och lyftställningen. Riskerna med lyft bör bedömas från fall till fall eftersom vikten bara är en delfaktor.

3.9.2018