Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null För många klättrar eller jobbar från en stege till sjukledighet

För många klättrar eller jobbar från en stege till sjukledighet

Pressmeddelande 14.11.2022

​I Finland inträffar dagligen olycksfall i arbetet på grund av fall. Fallolyckor hör till de vanligaste i arbetsplatsernas olycksfallsstatistik. Stegar är ofta inblandade i fallolyckor.

"Användningen av anliggande stegar som arbetsunderlag är förbjuden i lagstiftningen på grund av deras olycksrisker. Anliggande stegar är avsedda att användas som tillfälliga förbindelseleder. Även då måste man förhindra att stegen välter eller glider", säger inspektör Emma Helenius.

Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att anliggande stegar endast får användas för kortvarigt arbete som kräver en enskild stigning och där ett säkert grepp om stegen hela tiden kan bevaras. Detta innebär i praktiken att anliggande stegar endast kan användas i sådant kortvarigt arbete av engångskaraktär som kan utföras med en hand. Inget normalt installations- eller reparationsarbete är ett sådant här arbete.

Förutom mänskligt lidande kostar fallen från stegar pengar. Priset för ett olycksfall i arbetet är i genomsnitt över 6 000 euro för arbetsgivaren. Ovarsamt arbete på stegar orsakade till exempel år 2020 kostnader på uppskattningsvis över fyra miljoner euro för arbetsgivarna. Flest olyckor med stegar inträffar förutom bland byggnadsarbetare även bland arbetstagare inom kommunsektorn, elbranschen, industrin och transportbranschen.

"Som bäst utförs fallfarliga höstarbeten, såsom rengöring av rännor och tak. På vintern orsakar fällning av snö en annan olyckstopp. Fundera en stund innan du använder stegen på om det skulle finnasett säkrare sätt”, påminner Emma Helenius. 

Mer information:

Inspektör Emma Helenius, tfn 0295 018 640, emma.helenius@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskydd, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland