Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Förare av tornkranar aktiva i fråga om sin säkerhet

Förare av tornkranar aktiva i fråga om sin säkerhet

Pressmeddelande 22.4.2022

”Förare av tornkranar har kontaktat oss från byggarbetsplatser. De har berättat om att de tornkranar de styr inte är trygga i arbetet”, berättar arbetarskyddsinspektör Markku Oravainen. Under de senaste två åren har arbetarskyddsmyndigheterna inspekterat cirka 70 tornkranar. Sammanlagt 108 inspektioner har gjorts och anmärkningar har givits om 200 omständigheter.

”De största bristerna har vi observerat vid inspektionerna av fallskydd och passager. Föraren måste gå upp till förarhytten flera gånger om dagen i väder som väder och det kan handla om höjder på 90 meter. En arbetstagare kan utsättas för fallrisk om han eller hon till exempel utför underhåll uppe på tornkranens bakre bro eller serviceplattformar”, preciserar Markku Oravainen. 

Utöver kundkontakterna strävar arbetarskyddsmyndigheterna efter att sköta tornkranars arbetssäkerhet genom egen riskbaserad tillsyn. ”Att få alla säkerhetsaspekter i tornkranar i skick är inte nödvändigtvis en enkel åtgärd, eftersom det enligt bestämmelserna finns flera olika aktörer som ansvarar för kontrollen av säkerheten i tornkranar”, sager Markku Oravainen.

Säkerhetsutmaningarna börjar med veckoinspektioner, eftersom förarna inte alltid ges tillräckligt med tid att för sin del sörja för tornkranens säkerhet. ”Utmaningarna har ökat på grund av att driftsinspektionerna av tornkranar har lagts ut på entreprenad till företag vars inspektioner tidvis lämnar mycket övrigt att önska i fråga om kvalitet”. Tornkranar ska dessutom med jämna mellanrum besiktas av utomstående sakkunnigorgan. ”Vi för vår del kontrollerar att de periodiska besiktningarna har gjorts i tid och att de brister som sakkunnigorganen observerat har korrigerats inom utsatt tid. Det har nog upptäckts ganska många brister i samband med dessa”, säger arbetarskyddsinspektör Markku Oravainen.

Arbetarskyddsmyndigheterna börjar inspektera inte bara byggplatser utan även tornkranar för industri och lager.

Mer information:
Markku Oravainen, inspektör, tfn 0295 017 605, e-post: markku.oravainen@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket​​​​​​​