Innehållspublicerare

null Förbättrad säkerhet i tornkranar

Förbättrad säkerhet i tornkranar

30.9.2022

Enligt arbetarskyddsmyndighetens tillsynsobservationer har arbetarskyddet vid tornkranar förbättrats. För några år sedan blev tornkranar en nationell förstasidesnyhet. Samtidigt upptäcktes många brister i arbetsskyddet vid tornkranar vid arbetarskyddsinspektioner.

”Till exempel gjordes 29 arbetarskyddsinspektioner i norra Finland 2019. Dessa ledde till ålägganden av 112 förpliktelser att få tornkranens arbetarskydd på den nivå som lagstiftningen kräver. I år har det gjorts ett tjugotal motsvarande inspektioner och endast i en bråkdel av fallen jämfört med hur det var för några år sedan har man varit tvungen att ålägga förpliktelser”, berättar inspektör Markku Oravainen. Oravainen leder arbetarskyddsmyndigheternas riksomfattande tillsynsprojekt som fokuserar på arbetarskyddet vid tornkranar.

Oravainen bedömer att en viktig anledning till att säkerhetssituationen förbättrats har varit ett konstruktivt samarbete med arbetsgivare inom byggbranschen och aktörer som äger tornkranar där bägge parter fått gehör för sina synpunkter.

Både prima och svarta får

Enligt arbetarskyddsmyndigheternas tillsynsobservationer finns det många tornkranar i prima skick på byggplatserna. Men det finns också svarta får. ”Fallskydd för tornkranens stegar och vilplan saknas eller är bristfälliga, skyddsräcken som förhindrar fall har monterats lite ditåt, lyftkranstillverkarens anvisningar är försvunna och de följs inte och så vidare”, säger inspektör Oravainen och räknar upp de brister i arbetarskyddet som fortfarande upptäcks i vissa tornkranar.

Enligt Oravainen är det i hög grad fråga om attityden hos arbetsgivarna och de aktörer som äger tornkranar. ”Om man vill få arbetarskyddet vid tornkranen i skick går det nog att göra till relativt måttliga kostnader”, säger Markku Oravainen.

Mer information:
Inspektör Markku Oravainen, tfn 0295-017 605, markku.oravainen@rfv.fi
Ledare av arbetarskyddsmyndigheternas riksomfattande tillsynsprojekt för tornkranar