Innehållspresentatör

null Försummelser i anmälningarna om asbestsanering

Försummelser i anmälningarna om asbestsanering

10.8.2017

Arbetarskyddsmyndigheten har fastställt upprepade försummelser i anslutning till förhandsanmälningarna om asbestsanering, och även polisen har bötfällt försummelser.

Arbetsgivare och egenföretagare ska anmäla asbestsanering som kommer att utföras på arbetsplatsen och som förutsätter tillstånd för asbestsanering på förhand till regionförvaltningsverkets regionalt behöriga arbetarskyddsmyndighet. Anmälan ska göras skriftligt, om möjligt minst sju dagar innan arbetet inleds.

Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att byggherrar och de som i huvudsak genomför byggprojekt i egenskap av beställare för egen del ska säkerställa att asbestsaneringen utförs i enlighet med vad som föreskrivs i lagstiftningen och att anmälan om asbestsanering har lämnats till arbetarskyddsmyndigheten så som lagen förutsätter.

Anmälan till arbetarskyddsmyndigheten ska förnyas, om det sker förändringar i arbetsförhållandena, utförandet av arbetet eller i fråga om tidpunkterna då arbetet inleds och avslutas.

Närmare information:
Inspektör Mikko Koivisto, regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 672, e-post: mikko.koivisto@avi.fi

Tyosuojelu.fi > Asbest