Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Hanna Makkula blir direktör för ansvarsområdet för arbetarskyddet i Västra och Inre Finland 

Hanna Makkula blir direktör för ansvarsområdet för arbetarskyddet i Västra och Inre Finland 

Pressmeddelande 7.6.2023 Västra och Inre Finland

SVM, FM Hanna Makkula inledde i början av juni sitt jobb som direktör för ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Tjänsten är placerad i Tammerfors. 

Hanna Makkula har en mångsidig karriär bakom sig. Hon har både arbetat inom organisationer och inom den kommunala och statliga sektorn. Innan hon kom till regionförvaltningsverket arbetade hon som direktör för Södra Savolax AN-byrå och före det med flera olika uppgifter vid Södra Savolax landskapsförbund. Makkula anser att hennes erfarenheter från olika arbetsuppgifter och i olika organisationer ger ett djup för hennes arbete i ledningen för Västra och Inre Finlands arbetarskyddsmyndighet.

”Arbetshälsa är en konkurrensfaktor”

Enligt Hanna Makkula har arbetet med det finländska arbetslivet och arbetsplatserna varit en röd tråd genom hennes karriär. Intresset för det finländska arbetslivet ledde också henne till det ledande uppdraget inom arbetarskyddsmyndigheten. ”Arbetarskyddet har en central roll i att förbättra det finländska arbetslivet”, bedömer hon. ”Arbetshälsa är också en konkurrensfaktor och där måste vi vara världsledande”, säger Makkula. Hanna Makkula anser sin nya uppgift vara starkt kopplad till främjande av arbete och arbetshälsan i vardagen inom sitt eget ansvarsområde, samt allmänt främjande av arbetarskyddsförvaltningen och främjande av hela det finländska samhället. 

Mer information: 

Direktör för ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Hanna Makkula, hanna.makkula(at)rfv.fi, +358 295 018 559