alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Har det fastställts hur länge en arbetarskyddschef kan vara verksam?

Har det fastställts hur länge en arbetarskyddschef kan vara verksam?

Arbetarskyddssamarbete

Nej. Arbetarskyddschefens verksamhetsperiod har inte begränsats.

25.9.2015