alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Hemvårdskunden har en så liten toa att man inte kan jobba ergonomiskt där, och därför har jag fått ont i ryggen. Måste jag jobba hos den här kunden?

Hemvårdskunden har en så liten toa att man inte kan jobba ergonomiskt där, och därför har jag fått ont i ryggen. Måste jag jobba hos den här kunden?

Fysisk belastning

Arbetsgivaren ska se till att arbetet vid behov underlättas med hjälpmedel. Det är viktigt att bedöma riskerna med manuella lyft och förflyttningar samt de ergonomiska arbetsmetoderna enligt kund. I vårdarbete ska man iaktta bestämmelserna i arbetarskyddslagen, men kundens toalettutrymmen kan man inte göra någonting åt. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att reda ut belastningsfaktorerna och för att undvika eller minska hälsoriskerna. Man kan i detta fall anlita sakkunniga, till exempel företagshälsovårdens fysioterapeut. Arbetsbelastningen kan minskas genom planering av arbetet och med rätt redskap. Det finns hjälpmedel, som är avsedda för förflyttning till små utrymmen och skötsel av hygienen. Kontakta din chef som ansvarar för att en riskbedömning görs i objektet och hjälpmedel skaffas.

3.9.2018