Innehållspublicerare

null Hur djupt ska en markkabel installeras?

Hur djupt ska en markkabel installeras?

Elektricitet

Installationsdjupet för kablar utan särskilt mekaniskt skydd som används i eldistribution är i allmänhet minst 0,7 meter.

3.9.2018