Innehållspresentatör

null Hur gör en arbetsgivare för att försäkra sig om att en utländsk arbetstagare har rätt att arbeta?

Hur gör en arbetsgivare för att försäkra sig om att en utländsk arbetstagare har rätt att arbeta?

Utländsk arbetstagare

En arbetsgivare kan försäkra sig om rätten att arbeta utifrån den utländska arbetstagarens pass eller ett annat officiellt resedokument (t.ex. ID-kort) eller uppehållskortet, som redogör för nationaliteten. Personer som kommer från andra länder än EU- och EES-länder behöver också ett separat dokument som ger rätt att arbeta (t.ex. ett visum).

26.7.2018