alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Hur gör en arbetsgivare för att försäkra sig om att en utländsk arbetstagare har rätt att arbeta?

Hur gör en arbetsgivare för att försäkra sig om att en utländsk arbetstagare har rätt att arbeta?

Utländsk arbetstagare

En arbetsgivare kan försäkra sig om rätten att arbeta utifrån den utländska arbetstagarens pass eller ett annat officiellt resedokument (t.ex. ID-kort), som redogör för nationaliteten. Personer som kommer från andra länder än EU- och EES-länder behöver i allmänhet antingen ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller annat uppehållstillstånd som berättigar till förvärvsarbete, då rätten att arbeta konstateras från uppehållskortet. I vissa situationer som särskilt föreskrivs i lagen är det tillåtet att arbeta i Finland utan uppehållstillstånd. Om du är osäker, kontakta till exempel Migrationsverket för att säkerställa dig om rätten att arbeta.

4.6.2020