Innehållspresentatör

null Hur identifierar jag cancerframkallande kemikalier på arbetsplatsen?

Hur identifierar jag cancerframkallande kemikalier på arbetsplatsen?

Kemiska agenser

På etiketten till förpackningar för kemikalier (och i punkt 2.2 i säkerhetsdatabladet) finns en eller flera av följande faroangivelser: R45, R49 och H350. Om en kemikalie misstänks orsaka cancer är faroangivelserna R40 och H351.

3.9.2018