Innehållspresentatör

null Hur identifierar jag mutagena och reproduktionsstörande kemikalier?

Hur identifierar jag mutagena och reproduktionsstörande kemikalier?

Kemiska agenser
Faroangivelserna för mutagena och ämnen och blandningar är R46 och H340, och reproduktionsstörande kemikalier är försedda med faroangivelserna R60, R61 och H360. Om en kemikalie misstänks vara genetiskt skadligt är faroangivelserna R68 och H341. Eventuellt reproduktionsstörande kemikalier har på motsvarande sätt märkts med faroangivelsen H361.
3.9.2018