alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Hur länge befrias arbetarskyddsfullmäktigen från sitt arbete?

Hur länge befrias arbetarskyddsfullmäktigen från sitt arbete?

Arbetarskyddssamarbete

Om inget annat har avtalats om befrielsen från arbetet i riksomfattande avtal, ska arbetarskyddsfullmäktigen befrias från sina arbetsuppgifter för minst fyra timmar under respektive period av fyra varandra påföljande kalenderveckor. Arbetarskyddsfullmäktigen kan själv välja att använda dessa fyra timmar som en period eller dela upp dem i flera perioder.

1.10.2018