alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Hur många tidsbundna anställningsavtal kan ingås efter varandra?

Hur många tidsbundna anställningsavtal kan ingås efter varandra?

Hyrt arbete

Ett tidsbundet anställningsavtal kan ingås alltid när det finns en välgrundad anledning till det. Om bemanningsföretaget har möjlighet att kontinuerligt erbjuda arbetsuppgifter som överenskommits i anställningsavtalet i olika kundföretag, bör anställningsavtalet gälla tills vidare.

22.6.2022