alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Hur ofta ska fallskydd (t.ex. sele) inspekteras?

Hur ofta ska fallskydd (t.ex. sele) inspekteras?

Skyddsutrustning i arbetet

Det finns branschvisa författningar om fallskydd. I alla branscher ska arbetsgivaren se till att fallskydden fungerar korrekt. Därför ska de inspekteras regelbundet.

Intervallerna fastställs av tillverkaren och nämns i bruksanvisningen. I allmänhet är inspektionsintervallet ett år, men i krävande förhållanden kan intervallet vara kortare. Endast en behörig person får utföra inspektionen. För att en arbetstagare ska få behörighet för detta ska han eller hon sätta sig in i skyddsutrustningens konstruktion och användning.

22.6.2022