alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Hur skiljer sig CE-märkning från andra märkningar? Kan en produkt även ha andra märkningar?

Hur skiljer sig CE-märkning från andra märkningar? Kan en produkt även ha andra märkningar?

Maskiner och anordningar

CE-märkningen är det enda märket som visar att produkten stämmer överens med alla väsentliga krav i direktiven som ger rätt att fästa CE-skylten. Produkten kan ha andra märkningar förutsatt att de inte har samma innebörd som CE-märkningen, inte leder till att man blandar ihop dem med CE-märkningen och inte gör det svårare att läsa och upptäcka CE-märkningen.

30.7.2021