alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Hurdan är utredningen om tillämpligt kollektivavtal som lagen om beställarens ansvar kräver?

Hurdan är utredningen om tillämpligt kollektivavtal som lagen om beställarens ansvar kräver?

Beställaransvar

Avtalsparten gör själv upp utredningen utredningen om det kollektivavtal som tillämpas på arbetet. Utredningen ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av avtalsparten. Det kollektivavtal som avtalsparten tillämpar på arbetet ska framgå specificerat av utredningen.

7.7.2022