Innehållspublicerare

null I arbetarskyddstillsynen observerades skadlig belastning på privata arbetsplatser inom social- och hälsovården

I arbetarskyddstillsynen observerades skadlig belastning på privata arbetsplatser inom social- och hälsovården

2.3.2018

I arbetarskyddstillsynen som inriktades på privata arbetsgivare inom social- och hälsovården konstaterades det skadlig belastning i samband med arbetet inom branschen. Arbetarskyddsförvaltningens riksomfattande tillsynsprojekt YKSOTE-belastning 2017-19 genomförde 2017 ca åttahundra arbetarskyddsinspektioner på privata arbetsplatser. I inspektionerna meddelades arbetsgivarna 2 350 skyldigheter varav 130 var uppmaningar för allvarligare brister och 2 220 anvisningar.

Som utvecklingsobjekt för arbetarskyddet framhävdes förebyggande av skadlig fysisk- och psykosocial arbetsbelastning, åtgärder för eventuellt hot om våld, arbetsgivarens egen säkerhetsledning och arbetarskyddsverksamheten samt samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare när det gäller att minska den skadliga arbetsbelastningen.

Faktorerna som orsakar skadlig psykosocial belastning anknyter till arbetsarrangemangen, innehållet i arbetet och arbetsgemenskapens sociala funktion. Samma faktorer finns också bakom fysisk övervelastning.

– Av tillsynen framgick att även de närmsta chefernas arbetsbelastning är stor inom området, men arbetsgivarna har inte reagerat på detta tillräckligt. Åtgärderna som behövs på arbetsplatsen för att minska den skadliga belastningen ligger långtgående på chefernas ansvar. Om chefen själv är belastad kan utvecklingsåtgärderna lätt bli oavslutade, berättar projektkoordinator Marja Tereska.

I samband med tillsynen blev det tydligt att faktorer som ökar arbetsbelastningen inom social- och hälsovården är svårigheten att få vikarier och därmed arbetsmängden som arbetstagarna i arbetsskiftet har och en ökad risk för faran skadlig belastning.

– Dimensioneringen av arbetskraften inom branschen är numera verkligen sträng. Med ordinarie vikarier ingås numera också så kallade 0-avtal, som kan vara en förklaring till att arbetsgivarna har svårt att hitta engagerad personal vid plötsliga sjukdomsfall. En arbetstagare som ingår i vikarierreserven har kanske redan tagit ett skift på en annan arbetsplats, bedömer Marja Tereska.

Projektet YKSOTE-belastning 2017–18 - kontroll över skadlig belastning på privata arbetsplatser inom social- och hälsovården fullföljs av ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken och är ett tvåårigt tillsyns- och kommunikationsprojekt för att förebygga hälsorisker som beror på skadlig arbetsbelastning och som riktas mot privata arbetsgivare inom social-och hälsovården. Du hittar projektets webbplats här: www.tyosuojelu.fi/web/sv/om-oss/verksamhet/tillsynsprojekt/vardreformsbranscher.

Mera information:
Projektkoordinator, inspektör Marja Tereska, tfn 0295 018 188, marja.tereska@avi.fi 
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, RFV i Västra och Inre Finland