Innehållspresentatör

null I södra Finland genomfördes i fjol över 11 000 arbetarskyddsinspektioner

I södra Finland genomfördes i fjol över 11 000 arbetarskyddsinspektioner

13.6.2016 – Södra Finland

Arbetarskyddsmyndigheten genomförde 11 158 inspektioner i södra Finland under 2015. Dessutom besvarades 16 450 kontakter av kunder i vilka kunderna oftast frågade om råd och handledning. Siffrorna framgår av årsrapporten som ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland nyligen publicerade.

Syftet med arbetarskyddstillsynen är att garantera att arbete som utförs i Finland är tryggt och friskt och att arbetsgivarna följer lagar och bestämmelser som gäller arbetslivet. Genom tillsynen ville man förlänga tiden i arbetet och bekämpa den gråa ekonomin. Tillsynen inriktades på 16 branscher som betraktades som riskbranscher. Beroende på branschen och arbetsplatsen behandlades olika frågor ingående i samband med inspektionen, t.ex. företagshälsovård, hot om våld, ingripande i trakasserier, olycksfallsbekämpning, minimivillkoren i anställningar, beställaransvarslagen och anlitande av urländsk arbetskraft. 

Många kundfrågor om anställningsfrågor, trakasserier och inomhusluft

Kundernas frågor till arbetarskyddsmyndigheten liknade de frågor som kunderna ställde under tidigare år. När det gäller anställningar handlade frågorna särskilt om avslutande av anställningar, permitteringar, anställning av arbetstagare och löner. Många frågor gällde också trakasserier, diskriminering i arbetslivet, inomhusluft och asbestbestämmelserna.

Förebyggande av trakasserier utvecklas, brister i bekämpningen av olycksfall 

Tillsynsobservationerna visar att utvecklingen på arbetsplatserna har varit positiv. På allt flera arbetsplatser tillämpar man handlingsmodeller för hanteringen av trakasserier och man följer dessa modeller. Allt flera arbetsgivare samarbetar med företagshälsovården. Bestämmelserna i beställaransvarslagen följs bättre än tidigare, särskilt inom byggbranschen och industrin.

Samtidigt fastställdes emellertid också  många brister. När det gäller olycksfallsbekämpningen finns det stora brister i industrin, särskilt när det gäller trafik- och maskinsäkerheten, inom byggbranschen igen när det gäller fallskydd och säkerheten vid arbete på ställning. En del av arbetsgivarna väljer att inte följa minimivillkoren för anställningsförhållanden för att så få konkurrensfördelar. Många utländska arbetstagare utsätts för försummelser i fråga om löner och arbetstider, särskilt inom städbranschen och inom hotell- och restaurangbranschen.

Anvisnigar, uppmaningar och polisanmälningar

Under året meddelades arbetsgivare sammanlagt 18 202 anvisningar och  2 222 uppmaningar om brister som myndigheten hade fastställt.  I 135 fall fanns dessutom grund att misstänka brott och arbetarskyddsmyndigheten anmälde fallen till polisen för förundersökning.  Oftast misstänktes arbetarskyddsbrott, diskriminering i arbetslivet eller brott i anslutning till anlitande av utländsk arbetskraft.

Läs mera i rapporten:
Årsrapport (på finska) av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Närmare information:
Direktör Kaarina Myyri-Partanen, tfn 0295 016 314, fornamn.efternamn@rfv.fi
Biträdande direktör Kirsi Häkkinen, tfn 0295 016 252, fornamn.efternamn@rfv.fi