Innehållspresentatör

null I södra Finland upptäcktes arbetskraft utan rätt att arbeta ofta än förr

I södra Finland upptäcktes arbetskraft utan rätt att arbeta ofta än förr

2.2.2017 – Södra Finland

På arbetsplatserna i södra Finland upptäcktes ifjol klart oftare än tidigare arbetskraft utan rätt att arbeta i Finland.  Förändringen beror i stor utsträckning på att tillsynsmetoderna har utvecklats. 

”Vi har bland annat ökat antalet oanmälda inspektioner både inom städbranschen och inom hotell- och restaurangbranschen. Inom byggbranschen igen övervakar vi underleveransföretag strängare än tidigare. Det genomförs också många inspektioner utanför tjänstetid ”, berättar överinspektör  Riku Rajamäki hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar användningen av utländsk arbetskraft i Södra Finland.

I fjol övervakades rätten att arbeta i samband med 593 inspektioner i södra Finland. Arbetskraft utan rätt att arbeta upptäcktes i 92 av dessa inspektioner (16 %).  Sammanlagt påträffades drygt 100 arbetstagare utan rätt att arbeta. Det var ofta fråga om arbetstagare som arbetade inom en bransch för vilken han eller hon inte hade lov. Det upptäcktes också fall där arbetstagaren hade inlett arbetet innan tillståndet hade beviljats eller fortsatte att arbeta efter att tillståndet hade gått ut. Det påträffades endast få personer som vistades och arbetade fullständigt olovligt i landet. 
 

Utländsk arbetskraft utan rätt att arbeta polisanmäls alltid

Om en arbetstagare saknar rätt att arbeta görs det alltid en anmälan om förundersökning till polisen.  Utgående från inspektionerna 2016 gjordes det eller håller det som bäst på att göras sammanlagt 65 anmälningar om förundersökning.  År 2015 var antalet mer än hälften mindre, nämligen 30. Om tillsynen har genomförts tillsammans med polisen har ärendet kunnat föras direkt till polisen utan anmälan om förundersökning.

Rajamäki påminner om att även den som beställer arbetet kan bli ansvarig, särskilt om ett utländskt företag i underleveranskedjan sysselsätter arbetskraft utan rätt att arbeta.
 

Arbetstagare från EU-länder har inte alltid rätt att arbeta

Arbetsgivaren är skyldig att försäkra sig om att en utländsk arbetstagare har rätt att arbeta i Finland.  Medborgare i de nordiska länderna, EU-länder, Liechtenstein och Schweiz får arbeta i Finland på basis av sin nationalitet. Övriga arbetstagare behöver vanligtvis antingen ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller ett annat uppehållstillstånd som ger rätt att förvärvsarbeta.  

Arbetsgivare bör komma ihåg att trots att en arbetstagare kommer från ett EU-land är han eller hon inte nödvändigtvis medborgare i ett EU-land. Ett uppehållstillstånd som har beviljats av ett annat EU-land berättigar inte till att arbeta i ett finländskt företags tjänst. Rätten att arbeta ska alltid säkerställas utifrån adekvata handlingar. Arbetsgivaren ska också förvara uppgifterna om utländska arbetstagare och om grunderna för rätten att arbeta.

Närmare information om säkerställande av rätten att arbeta finns på webbplatsen  http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/utlandsk-arbetstagare.

Närmare information:
Överinspektör Riku Rajamäki, tfn 0295 016 339, fornamn.efternamn@rfv.fi 

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 029 501 6021, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland