Innehållspresentatör

null Inspektionerna i Lojo och Högfors: samarbetet i arbetarskyddsärenden fungerar, riskbedömningen kan förbättras

Inspektionerna i Lojo och Högfors: samarbetet i arbetarskyddsärenden fungerar, riskbedömningen kan förbättras

31.10.2016 – Södra Finland

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Södra Finland

På onsdagen och torsdagen den 26-27.10 genomfördes intensifierad arbetarskyddstillsyn  i Lojo och Högfors. Arbetarskyddsinspektörerna vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland inspekterade sammanlagt 95 arbetsplatser. Av dem låg 71 i Lojo och 24 i Högfors. Bland arbetsplatserna som inspekterades var många branscher representerade: bl.a. tvättinrättningar,  frisersalonger, markbyggnadsföretag, bilskolor, konsultföretag och begravningsbyråer. 

Det som hade skötts bäst på de inspekterade arbetsplatserna var samarbetet i arbetarskyddsfrågor och introduktionen av arbetstagare. Flest brister konstaterades i fråga om utredningen och bedömningen av risker. Dessutom saknade 12 arbetsplatser företagshälsovård. Företagshälsovård ska ordnas även om det bara finns en arbetstagare på arbetsplatsen.

Samarbetet i arbetarskyddsärenden innebär att arbetsgivaren samarbetar med arbetstagarna för att främja hälsan och säkerheten i arbetet.  Samarbete ska finnas på alla arbetsplatser oberoende av storlek, men på arbetsplatser där mer än 10 arbetstagare arbetar ska dessa bland sig välja en arbetarskyddsfullmäktig. Arbetarskyddssamarbetet och introduktionen av arbetstagare hade setts till på rätt sätt på 90 arbetsplatser.

Däremot visade 27 arbetsplatser upp brister i fråga om riskutredning och riskbedömning. Brister som upptäcktes bestod bland annat i att bedömningen inte var uppdaterad eller tillräckligt omfattande.  Man hade till exempel inte alltid beaktat belastningsfaktorer i anslutning till hur arbetstagarna orkar i arbetet och ergonomi. Inspektörerna delade ut anvisningar och uppmaningar på arbetsplatserna för att förhållandena ska rättas till.

Arbetsgivarna och arbetstagarna förhöll sig i regel mycket positivt till inspektionerna och det uppstod många goda diskussioner om arbetarskyddet på arbetsplatserna.  Arbetsgivarna frågade inspektörerna till exempel om hur de ska kunna förbereda sig inför hot om våld och på vilket sätt psykosocial belastning ska tas upp med arbetstagaren.

Företagarna hade många frågor om anställningen av arbetstagare

Många företagare intresserade sig för vad man ska göra när man för första gången ska anställa en arbetstagare.  Inspektörerna berättade bland annat om att man ska ordna företagshälsovård, ingå arbetsavtal, teckna olycksfallsförsäkringar och bokföra arbetstiderna   Företagen uppmanades också hämta information i webbtjänsten  http://www.tyosuojelu.fi/sv.

Både arbetsgivare och arbetstagare kan ringa till arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning på numret 0295 016 620. I webbtjänsten http://www.tyosuojelu.fi/ finns information bl.a. om: företagshälsovård, riskbedömning, psykosocial belastning, fysisk belastning, hot om våld, arbetarskyddssamarbete och introduktion av arbetstagare.


Mera information:
Överinspektör Jari Nykänen
tfn 0295 016 321, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen
tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi/sv
 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagar och bestämmelser om arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och tryggt sätt. Inom verksamhetsområdet arbetar ca 1,1 miljon människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.