Innehållspresentatör

null Intensifierad arbetarskyddstillsyn av företag inom social- och hälsovårdssektorn

Intensifierad arbetarskyddstillsyn av företag inom social- och hälsovårdssektorn

21.3.2017

Arbetarskyddsmyndigheten inleder det tvååriga tillsyns- och kommunikationsprojektet Hantering av skadlig belastning på privata arbetsplatser i vårdreformen (YKSOTE-belastning 2017–18).

Syftet med tillsynsprojektet är att förebygga fysisk och psykosocial arbetsbelastning som äventyrar arbetstagarnas hälsa. När vården i hemmet ökar är syftet också att arbetsgivarna ska kunna identifiera de särskilda drag som utmärker belastningen i samband med hemtjänstarbete och förebygga ohälsa genom att vidta rätt inriktade åtgärder. Förbyggande av skadlig arbetsbelastning minskar sjukfrånvaron och främjar bra arbetsförmåga.   

I samband med förändringen av social- och hälsovårdens servicestruktur har arbetarskyddsmyndigheten fastställt ett behov av att säkerställa att privata arbetsgivare ser till arbetarskyddet i enlighet med bestämmelserna. Genom projektet vill vi genom att övervaka att de lagstadgade arbetsgivarskyldigheterna fullgörs också stödja en jämlik konkurrens mellan företagen.  

Inom ramen för projektet YKSOTE-belastning 2017–18 genomdrivs en kommunikationskampanj som ska främja arbetarskyddet för personliga assistenter som arbetar på basis av lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Arbetarskyddsförvaltningens projekt samordnas av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (RFV).   

Mera information:
Projektkoordinator Marja Tereska-Korhonen, tfn 029 501 8188,
marja.tereska-korhonen(at)rfv.fi, ansvarsområdet för arbetarskyddet, RFV i Sydvästra Finland

Projektets webbplats:  Vardreformsbranscher