Innehållspresentatör

null Intensivtillsynen av restauranger i Esbo och Vanda: Bristande företagshälsovård på mer än hälften av arbetsplatserna

Intensivtillsynen av restauranger i Esbo och Vanda: Bristande företagshälsovård på mer än hälften av arbetsplatserna

8.11.2016 – Södra Finland

Arbetarskyddsinspektörerna intensivövervakade förplägningsrörelser i Esbo och Vanda i oktober. Under två veckor inspekterades sammanlagt 75 restauranger och pubar. Av dessa låg 63 i Esbo och 12 i Vanda. Under inspektionerna kontrollerades särskilt hur företagshälsovården hade ordnats.  Arbetsgivaren ska konkret samarbeta med företagshälsovården för att säkerställa att arbetsförhållandena stödjer arbetstagarnas hälsa och välmående i arbetet. Brister i fråga om företagshälsovården fastställdes på 44 arbetsplatser. På 10 arbetsplatser av dessa hade företagshälsovård inte ordnats alls.

Företagshälsovårdens verksamhet på arbetsplatsen baserar sig på en arbetsplatsutredning. I den utreder företagshälsovården förhållandena i arbetet och på arbetsplatsen och bedömer förhållandenas betydelse för arbetstagarnas hälsa.  Av utredningen får arbetstagarna bland annat veta om de ska genomgå en lagstadgad hälsoundersökning eller återkommande hälsoundersökningar. De här undersökningarna måste genomföras om det i samband med arbetsuppgifterna finns särskild risk för att insjukna till exempel på grund av buller eller nattarbete.  På 34 arbetsplatser var arbetsplatsutredningen bristfällig, dels saknades en arbetsplatsutredning helt, dels fanns den inte framlagd på arbetsplatsen för påseende och hade inte behandlats tillsammans med arbetstagarna.

”På små arbetsplatser lönar det sig för arbetsgivaren att använda arbetsplatsutredningen som en del av introduktionen för arbetstagare.  På det sättet får varje arbetstagare information om arbetsplatsens arbetsförhållanden och undviker onödiga risker i arbetet" rekommenderar arbetarskyddsinspektör Tarmo Järvinen vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

På inspektionerna övervakades också anställningsfrågor.  Flest brister fastställdes när det gällde arbetsskiftförteckningarna och att de allmänt bindande kollektivavtalen för branschen inte fanns framlagda på arbetsplatsen för arbetstagarna i elektronisk eller skriftlig form. Överraskande var också att man på många arbetsplatser inte visste vem arbetsplatsens arbetarskyddsfullmäktig och arbetarskyddschef var.

I samband med inspektionerna av restauranger och pubar meddelades sammanlagt 172 anvisningar och 18 uppmaningar med utsatta tider för korrigering av förhållandena.  Antalet inspektionsberättelser i vilka arbetsgivaren inte ålades skyldigheter alls uppgick till 10.

Närmare information:
Arbetarskyddsinspektör Tarmo Järvinen, tfn 029 501 6262, fornamn.efternamn@rfv.fi
Mera information om företagshälsovård finns på webbplatsen http://www.tyosuojelu.fi/sv/ > Arbetshälsa och olycksfall > Företagshälsovård.

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 029 501 6021, fornamn.efternamn@rfv.fi  

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi/sv

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagar och bestämmelser om arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och tryggt sätt. Inom verksamhetsområdet arbetar ca 1,1 miljon människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.