Innehållspresentatör

null Jag har börjat jobba inom hemvården och jag gör vanligtvis hembesök ensam hos kunderna. Jag har inte närmare information om situationen hos kunden på förhand. Under en kort tid har jag redan råkat ut för situationer med kunderna där jag har behövt vara i kontakt med min chef eller arbetskamraterna. Jag har inte vetat hur jag ska gå till väga i de här situationerna. I jobbet har jag använt min...

Jag har börjat jobba inom hemvården och jag gör vanligtvis hembesök ensam hos kunderna. Jag har inte närmare information om situationen hos kunden på förhand. Under en kort tid har jag redan råkat ut för situationer med kunderna där jag har behövt vara i kontakt med min chef eller arbetskamraterna. Jag har inte vetat hur jag ska gå till väga i de här situationerna. I jobbet har jag använt min...

Ensamarbete
Arbetsgivaren ska se till att riskerna och olägenheterna som beror på ensamarbete är så få som möjligt även då man arbetar hemma hos en kund. Arbetsgivaren ska reda ut olägenheterna och riskerna från kund till kund så att riskerna i ensamarbetet kan beaktas i förhandsplaneringen av arbetsuppgifterna och i introduktionen av arbetstagarna. Arbetsgivaren ska ordna möjlighet till den kontakt som behövs t.ex. mellan dig och en annan arbetstagare. Vänd dig till din chef som ansvarar bl.a. för riskbedömningen, anskaffningen av de arbetsverktyg som behövs och introduktionen i arbetet.
3.9.2018