alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Jag misstänker att min sjukdom har orsakats av arbetet. Vad ska jag göra?

Jag misstänker att min sjukdom har orsakats av arbetet. Vad ska jag göra?

Yrkessjukdomar

Ta kontakt med företagshälsovården. Företagshälsovården bedömer arbetets konsekvenser för hälsan och hänvisar dig vid behov till tilläggsundersökningar för att reda ut om det handlar om en yrkessjukdom.

28.10.2022