Innehållspresentatör

null Jordgubbsplockare har också rätt till företagshälsovård

Jordgubbsplockare har också rätt till företagshälsovård

27.5.2016

Snart är det igen den tiden på året då jordgubbarna mognar och det börjar anställas bärplockare till bärfälten. Plockningen av jordgubbar - liksom plockning på andra bärodlingar - är i huvudsak arbete som sker i anställningsförhållande och för vilket arbetslagstiftningen och bestämmelserna i de kollektivavtal som ska tillämpas gäller. 

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetsvillkoren och arbetsförhållandena för arbetstagare som arbetar i ett anställningsförhållande. Till exempel att det på bärfälten råder ändamålsenliga arbetsföhållanden och att det finns  toaletter och pausrum.

På bärplockning ska åtminstone tillämpas det kollektivavtal som är bindande för branschen och arbetslagstiftningen. Bärplockning omfattas av Landsbygdsnäringarnas kollektivavtal. I kollektivavtalet bestäms bland annat vilken arbetstid som ska följas, lönerna och semesterersättningarna. Ett arbetsavtal som ingåtts skriftligt utesluter eventuella oklarheter. Därför lönar det sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal.

Arbetsgivaren ska introducera bärplockarna i de arbetssätt som tillämpas på gården, de ska ge bärplockarna handledning om rätt arbetsställning, rätt klädsel, hygiennivån och också klargöra andra spelregler som gäller på gården. Arbetsgivarna ska också säkerställa att bärplockarna känner till hälsoriskerna som fästingar medför och att de vet hur de ska skydda sig mot dessa.

Arbetsgivaren ska också ha ett giltigt avtal om företagshälsovård och  ha tecknat en olycksfallsförsäkring.

Arbetsvillkoren i Finland gäller också utländska arbetstagare

Alla som arbetar i Finland omfattas av samma arbetsvillkor. När en arbetsgivare anställer utländska arbetstagare ska arbetsgivaren komma ihåg att uppfylla vissa tilläggsförpliktelser. Arbetsgivaren ska förvissa sig om arbetstagarens rätt att arbeta och förvara uppgifterna om utländska arbetstagare i minst fyra år efter att anställningsförhållandet har upphört.

Dessutom ska anställningen av medborgare från ett så kallat tredje land anmälas till TE-byrån. Medborgare i tredje länder är medborgare i andra länder än Norden, EU-medlemsländer, Liechtenstein och Schweiz. Medborgare i tredje länder  måste i regel ha uppehållstillstånd för att få arbeta. I utlänningslagen anges situationer i vilka det är tillåtet att arbeta i Finland utan uppehållstillstånd.

De som plockar skogsbär är i regel inte anställda och omfattas vanligtvis inte av arbetarskyddstillsynen. För skogsbärsplockare finns det en särskild rådgivning på TE-byrån i Norra Österbotten. Frågor kan också skickas till e-postadressen marjanpoiminta.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi.

Närmare information:
Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonjour på numret 0295 016 620.

Länkar:
Tyosuojelu.fi: Bärplockning
Landsbygdsnäringarnas kollektivavtal
Anställning av medborgare i tredje länder ska anmälas till TE-byrån
Information för bärplockare, Norra Österbottens TE-byrå