Innehållspublicerare

null Kan arbetsgivaren bestämma att jag ska ta ut min semester under uppsägningstiden?

Kan arbetsgivaren bestämma att jag ska ta ut min semester under uppsägningstiden?

Semester

Arbetsgivaren kan efter att ha hört arbetsgivaren och iakttagit förfarandet för meddelande enligt semesterlagen bestämma att den semester som intjänats under den avslutade semesterperioden ska tas ut under uppsägningstiden. Detta gäller semester under sommaren i den mån som uppsägningstiden infaller under semesterperioden (2.5.–30.9.) och annan semester i den mån som uppsägningstiden infaller under 1.10.–30.4.. Däremot kan arbetsgivaren inte bestämma att nya semesterdagar som intjänas under det pågående kvalifikationsåret ska tas ut under uppsägningstiden, utan om dem ska parterna avtala separat.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan dock avtala om att ta ut semesterdagar som intjänats under både det avslutade och det pågående kvalifikationsåret under uppsägningstiden. Avtalet bör ingås skriftligen med tanke på bägge parters rättsskydd.

22.6.2022