Innehållspublicerare

null Kan en företagare, till exempel en lättföretagare inom plattformsekonomin, bli studieledig med stöd?

Kan en företagare, till exempel en lättföretagare inom plattformsekonomin, bli studieledig med stöd?

Studieledighet

I lagen om studieledighet stadgas om rätten till studieledighet för den som står i arbets- eller tjänsteförhållande eller därmed jämförbart anställningsförhållande. I lagen om studieledighet föreskrivs inte om företagares rätt till studieledighet.

1.7.2022