alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Kan en företagare, till exempel en lättföretagare inom plattformsekonomin, bli studieledig med stöd?

Kan en företagare, till exempel en lättföretagare inom plattformsekonomin, bli studieledig med stöd?

Studieledighet

I lagen om studieledighet stadgas om rätten till studieledighet för den som står i arbets- eller tjänsteförhållande eller därmed jämförbart anställningsförhållande. I lagen om studieledighet föreskrivs inte om företagares rätt till studieledighet.

1.7.2022