alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Kan en person med läroavtal permitteras?

Kan en person med läroavtal permitteras?

Permittering

Om arbetstagaren har rekryterats till ett läroavtalsförhållande för viss tid kan arbetsgivaren inte permittera personen. Om arbetsgivaren och arbetstagaren ingår ett läroavtal under ett arbetsavtal som gäller tills vidare ändrar läroavtalsutbildningen inte anställningsförhållandet till ett förhållande för viss tid och då kan arbetstagaren permitteras.

22.6.2022