alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Kan jag besöka företagshälsovården om jag blir sjuk?

Kan jag besöka företagshälsovården om jag blir sjuk?

Företagshälsovård
Om du blir sjuk ska du utifrån avtalet om företagshälsovård på din arbetsplats reda ut vilka tjänster avtalet omfattar. Om din arbetsgivare har lagstadgat avtal om företagshälsovård utan sjukvård kan du inte boka tid hos företagshälsovården för att få vård.
1.12.2016