Innehållspresentatör

null Kan jag få lön för sjuktiden under permittering?

Kan jag få lön för sjuktiden under permittering?

Permittering

Om arbetsgivaren har gett permitteringsmeddelandet innan arbetstagarens sjukledighet börjar har arbetstagaren inte rätt till lön för sjuktiden, eftersom avbrottet i arbetet beror på permitteringen. Om arbetstagaren har insjuknat innan permitteringsmeddelandet ges har arbetstagaren rätt till lön för sjuktiden tills sjukledigheten slutar.

25.7.2018