Innehållspresentatör

null Kontorsarbetet föremål för arbetarskyddstillsynen

Kontorsarbetet föremål för arbetarskyddstillsynen

31.8.2015 – Södra Finland

Under den andra veckan i september (vecka 37) inspekterar arbetarskyddsinspektörerna vid regionförvaltningsverket i Södra Finland företag med kontor belägna i  kontorshotell. Då kommer det att förrättas inspektioner på sammanlagt cirka 40 företag. De tjänstemannadominerade arbetsplatserna utgör under hela året ett av föremålen för arbetarskyddstillsynen. Syftet med tillsynskampanjen som fokuserar på kontorshotell är att snabbt nå ut till ett stort antal företag och förmedla information om arbetarskyddets betydelse i kontorsarbetet.

Syftet med arbetarskyddstillsynen är att garantera säkerheten och hälsan i arbetet och säkerställa rejäla spelregler i arbetslivet. Inspektionerna av kontor fokuserar bland annat på hanteringen av arbetstiderna och på att minimivillkoren för anställningarna uppfylls och företagshälsovård ordnas. 

Inspektionerna av tjänstemannadominerade arbetsplatser har visat på brister i arbetstidshanteringen, bland annat när det gäller arbetstidsbokföringen. Lagen föreskriver att alla arbetstimmar ska föras in i arbetstidsbokföringen. Arbetstidsbokföringen är också ett viktig verktyg för arbetsgivare när det gäller uppföljningen av belastning i arbetet. I kontorsarbetet kan belastningsfaktorerna vara t.ex. strikta tidtabeller, fortgående förlängda arbetsdagar och resor. En lämplig arbetsbelastning främjar arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga, men en för stor belastning kan, om den fortgår, inverka negativt på hälsan. Det är arbetsgivarens skyldighet att utreda riskerna i anslutning till arbetet och vidta åtgärder, om en arbetstagare riskerar att belastas så att hans eller hennes hälsa kan äventyras.

Under inspektionerna övervakas att det på arbetsplatserna finns metoder för att identifiera och förebygga trakasserier och annat osakligt bemötande och rutiner för hanteringen av trakasserier.

Mera information:
Arbetarskyddsinspektör Eila Hasunen, tfn 0295 016 243, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt. Inom området arbetar 1,1 miljoner arbetstagare och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.