Innehållspresentatör

null Kontroll över belastningen vid kontorsarbete – centrerad tillsyn över kontorshotell

Kontroll över belastningen vid kontorsarbete – centrerad tillsyn över kontorshotell

30.3.2016 – Södra Finland

Arbetarskyddstillsynen över kontorsarbetet fortsätter i Södra Finland. Som en del av tillsynen över kontorsarbetet inspekterar arbetarskyddsinspektörerna vid ansvarsområdet för arbetarskyddet inom regionförvaltningsverket i Södra Finland centrerat kontorshotell under veckorna 14 och 21. Under den här tiden kommer tiotals företag med lokaler i kontorshotell att inspekteras. Syftet med den centrerade tillsynen är att snabbt nå ett stort antal företag och att vid sidan om tillsynen även sprida information om arbetarskyddets betydelse i kontorsarbetet.
I år ligger fokus för inspektionerna av tjänstemannadominerade arbetsplatser på tillsynen över psykosocial belastning. Riskbedömningen av arbetsplatsen, som är arbetsgivarens lagstadgade skyldighet, ligger till grund för tillsynen. Arbetsgivaren ska fastställa vilka belastningsfaktorer som förekommer på arbetsplatsen och bedöma om de medför hälsorisker.
Belastningsfaktorerna i kontorsarbetet anknyter till arbetsinnehållet och arbetsarrangemangen samt arbetsgemenskapens sociala förhållanden. Belastningsfaktorerna kan utgörs till exempel av oskäligt ansvar och många resor i samband med arbetet eller förutsättningen att vara anträffbar per telefon eller e-post utanför den egentliga arbetstiden. Samarbete som inte fungerar i organisationen och svåra kunddialoger kan också vara källor för belastning.

Även belastningen i anslutning till arbetstiderna ska bedömas

I bedömningen av riskerna ska också olägenheter som beror på arbetstiderna beaktas. Arbetsgivaren ska följa med arbetstiderna och se till att vilotiderna tas så att arbetstagaren har tillräckligt med tid för att återhämta sig från arbetet. Information som behövs för utredningen av arbetstiderna framgår bland annat av arbetstidsbokföringen. Kontorsarbetet var också föremål för tillsyn 2015. Då visade sig ungefär en tredjedel av arbetsplatserna ha bristfällig arbetstidsbokföring, det innebär att arbetstiderna inte följdes upp tillräckligt noggrant.  
Målet för arbetarskyddstillsynen är att säkerställa att arbetet utförs på ett tryggt och sunt sätt och att stöda arbetsplatsens eget arbetarskyddsarbete. På arbetarskyddsförvaltningens webbplats finns information om hanteringen av psykosocial belastning och anvisningar för både arbetsgivare och arbetstagare.

Närmare information:
Arbetarskyddsinspektör Eila Hasunen, p. 0295 016 243
Arbetarskyddsinspektör Anna-Maija Arvassalo, p 0295 016 231
Överinspektör Sari Roivainen, 0295 016 346
fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland