Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Köpta tjänster har gjort kommunerna till gemensamma arbetsplatser – utmaningarna är brist på informationsutbyte och identifieringen av risker

Köpta tjänster har gjort kommunerna till gemensamma arbetsplatser – utmaningarna är brist på informationsutbyte och identifieringen av risker

Pressmeddelande 28.2.2022

Verksamheten av olika arbetsgivare och företagare på samma arbetsplats kan vara smidig, men informationsflödet och identifieringen av risker är inte nödvändigtvis på den nivå som förutsätts i arbetarskyddslagen. För att förbättra detta har arbetarskyddsmyndigheterna under de senaste två åren gjort nästan 300 inspektioner som har riktats till gemensamma arbetsplatser.

”Utifrån tillsynsobservationerna är de största problemen i vardagen på de gemensamma arbetsplatserna dålig kommunikation, brist på informering och bekämpning av gemensamma risker. Typiska gemensamma arbetsplatser är till exempel skolor, daghem och bibliotek”, berättar arbetarskyddsinspektör Laura Mäkilä.

Den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på arbetsplatsen sörjer för informationsutbytet på arbetsplatsen. ”Varje arbetsgivare på den gemensamma arbetsplatsen bär dock fortfarande ansvaret för sina egna arbetstagare. Det kan inte outsourcas till arbetsgivaren med den huvudsakliga bestämmanderätten”, påminner Mäkilä. Utifrån tillsynsobservationerna ska arbetsgivarna till exempel bättre sörja för arbetstagarnas personliga skyddsutrustning och övervaka att de används på behörigt sätt.
​​​​​​​
”Varje arbetsgivare eller företagare som är verksam på en gemensam arbetsplats ska se till att deras verksamhet inte äventyrar andra arbetstagares säkerhet och hälsa. På så sätt tryggas också arbetsplatsens verksamhet. Till exempel kräver en fasadrenovering av ett daghem en annan avgränsning av skyddsområdet än en renovering på ett industriområde”, berättar Laura Mäkilä.

Kommunerna är föremål för kampanjen

Den pågående kraftiga förändringen i arbetslivet syns till exempel i kommunerna så att många tjänster numera produceras som köpta tjänster. Därför arbetar kommunernas arbetstagare ofta på en gemensam arbetsplats.

Enligt arbetarskyddsmyndighetens tillsynsobservationer är utmaningarna på kommunernas gemensamma arbetsplatser säkerställande av tillräckligt informationsutbyte, identifiering av risker, planering och organisering av arbetet samt bristfällig introduktion. ”Även olika verksamhets- och arbetarskyddskulturer, oklara ansvarsfrågor och i synnerhet bristfällig kommunikation orsakar farliga situationer på gemensamma arbetsplatser, såväl för arbetstagare som för användarkunder”, berättar inspektör Laura Mäkilä.

Arbetarskyddsmyndigheterna vill fästa kommunernas uppmärksamhet vid utmaningar på gemensamma arbetsplatser i kampanjen #Säkerttillsammans 28.2–4.3.2022.

Mer information:
Inspektör Laura Mäkilä, tfn 0295 018 205, e-post: laura.makila@avi.fi
Regionförvaltningsverket, ansvarsområdet för arbetarskyddet