Innehållspresentatör

null Kunderna ger arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning utmärkt betyg

Kunderna ger arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning utmärkt betyg

29.11.2016

Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning betjänar arbetstagarna och arbetsgivarna väl visar en förfrågan som genomfördes bland kunderna i september-oktober. I förfrågningen utreddes hur kunderna upplevde att telefonrådgivningen hade lyckats betjäna dem i deras ärende. Responsen fick ett medelvärde på 4,21 på skalan 1-5 (5= mycket bra).

- Förfrågan bekräftade min uppfattning om att telefonrådgivningen ligger på en bra nivå.  Vi kan lita på våra jourhavandes vilja att betjäna och på att kunderna får korrekt information, gläder sig överinspektör Eerik Tarnaala vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland som koordinerar telefonrådgivningen.

Förfrågan genomfördes genom att ett sms-meddelande skickades till alla som hade ringt upp telefonrådgivningen. I meddelandet frågades hur väl telefonrådgivningen hade lyckats betjäna kunden i ärendet. Till dem som hade besvarat sms-meddelandet skickades ett nytt meddelande som innehöll en länk till webbenkäten.  Svarsprocenten låg på 38,8 procent.

Telefonrådgivningen som inleddes i februari har som mål att ge både arbetstagare och arbetsgivare handledning så att de själva kan ta i arbetarskyddsfrågorna på den egna arbetsplatsen. Genom tjänsten vill man också göra det lättare att nå arbetarskyddsmyndigheten och främja en jämn kvalitet i fråga om tillsynen och rådgivningen runt om i landet. Rådgivningen är indelad i fyra ämnesområden: anställningsrådgivningen, arbetsmiljörådgivningen, byggnadsbranschens jour och jouren för välbefinnande i arbetet.

Handledningen som telefonrådgivningen ger baserar sig på lagar och bestämmelser. Ibland missförstår kunden emellertid arbetarskyddsmyndighetens roll och kan bli besviken när arbetarskyddsmyndigheten inte vidtar de åtgärder som kunden förväntar sig, till exempel att driva in lönefordringar.

- Med tanke på det här är det särskilt glädjande att jouren för välbefinnande i arbetet fick så höga betyg, säger Eerik Tarnaala.

Närmare information:

  • Överinspektör Eerik Tarnaala, ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland, e-post fornamn.efternamn@rfv.fi, tfn 0295 016 370
  • Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning alla vardagar klockan 8–16.15 på numret 0295 016 620
  • Tyosuojelu.fi: Telefonrådgivning

Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken övervakar att lagar och bestämmelser om arbetarskyddet Dessutom ger ansvarsområdena råd och anvisningar om hälsan och säkerheten i arbetet och i frågor som gäller anställningens villkor. Mera information om hälsan och säkerheten i arbetet i arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst www.tyosuojelu.fi/web/sv.

uppdaterad 29.12.2017 – Från 27.12.2017 betjänar telefonrådgivningen från måndag till fredag kl. 9:00–15:00.