Tillbaka till föregående sida

Linjeinnehavarna ansvarar för röjningen av träd som fallit på ellinjer på grund av höststormen

Linjeinnehavarna ansvarar för röjningen av träd som fallit på ellinjer på grund av höststormen

2.10.2015

I höststormarna faller ofta träd på ellinjer. Det är linjeinnehavarna som ansvarar för röjningen av träd som fallit på linjerna. De som röjer träd ska vara sakkunnig inom elbranschen, eftersom arbetet är förknippat med risk för elolycksfall. Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att arbetsgivaren och arbetstagarna ska samarbeta för att upprätthålla och intensifiera arbetssäkerheten.

I arbetarskyddslagen fastställs kraven på arbetssäkerhet som gäller arbetsplatser och arbetsmiljön. Ansvaret för arbetssäkerheten hör till arbetsgivarens företrädare som inom skogsbranschen oftast är antingen arbetsledaren på byggarbetsplatsen eller huvudentreprenören. Även den som planerar skogsarbetet ska se till att arbetet i skogen utförs på ett säkert sätt. Arbetstagarna och underentreprenörerna ansvarar för sin del för att arbetarskyddsbestämmelserna följs. Genom bra planering av röjningsplatsen och bedömning av riskerna är det möjligt att minska antalet olycksfall.

Till exempel skogsmaskiners lyftkranar som kommer i kontakt med ellinjerna, skogsfällning nära ellinjer och röjning av stormfälld skog från ellinjer orsakar farliga situationer.

Närmare information:

  • Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet: arbetsmiljöjouren, tfn  0295 016 000
  • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre  Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet: inspektör Jyri Saarikoski,  tfn  0295 018 719
  • Regionförvaltningsverket i Sydvästra  Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet: arbetsmiljöjouren, tfn 0295 018 000
  • Regionförvaltningsverket i Östra  Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet: arbetsmiljöjouren, tfn 0295 016 800
  • Regionförvaltningsverket i Norra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet: arbetsmiljöjouren, tfn 0295 017 500

Arbetsplatsmeddelande:

Avverkning i stormskadade skogar. Arbetsplatsmeddelande 1/2010.