Innehållspresentatör

null Lossningsarbete av elementlaster intensivövervakas den här veckan på grund av allvarliga säkerhetsrisker

Lossningsarbete av elementlaster intensivövervakas den här veckan på grund av allvarliga säkerhetsrisker

4.9.2017 – Södra Finland

Arbetarskyddsmyndigheten intensivövervakar den här veckan lossningen av elementlaster i södra Finland (vecka 36). Tillsynen genomförs på byggarbetsplatser där stora element lossas från transportfordon. Arbetet är förknippat med omfattande risker för fall och för att råka under ett fallande element. Det har skett ett flertal allvarliga olycksfall.

”Elementen lossas ofta så att en arbetstagare står på de över två meter höga elementen utan fallskydd. Då finns det risk för en allvarlig olycka med rentav dödlig utgång”, säger överinspektör Jari Nykänen vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Vi kommer att gå igenom en betydande del av byggarbetsplatserna i södra Finland inom ramen för intensivtillsynen. När det fastställs brister åläggs den som i huvudsak genomför byggprojektet och arbetsgivaren att rätta till säkerhetsbristerna i anslutning till lossningen av elementlaster inom utsatt tid. När tidsfristen har gått ut säkerställer vi att de förpliktelser som getts också har fullföljts.

”Vi kommer vid behov att vidta alla medel vi har tillgång till för att rätta till förhållandena”, konstaterar Nykänen.

Eftersom förhållandena inte har rättats till genom sedvanlig tillsyn och samarbete fattades beslutet om intensifierad tillsyn. Det har redan getts ett flertal myndighetanvisningar om lossningen av laster under årens lopp och det har förts många samtal med aktörerna inom byggnads- och transportbranschen. Detta har emellertid inte lett till resultat, utan fortsättningsvis utförs lossningsarbete ofta utan fallskyddsutrustning. Dessutom har elementen blivit större, vilket medför nya risker när det gäller lagerhållningen.

”Ifjol inträffade tre allvarliga fallolyckor i samband med lossningen av elementlaster enbart i södra Finland. Alla berodde på allvarliga försummelser av säkerheten i arbetet, och vi anmälde fallen till polisen för förundersökning”, berättar Nykänen.

Vid lossningsarbete av elementlaster ska risken för att arbetstagarna faller i första hand förhindras genom konstruktioner, t.ex. ställningar, och i andra med fallskyddsutrustning för arbetstagarna, dvs. selar.

Hanteringen av element har också lett till olycksfall med dödlig utgång. En byggarbetare avled i Helsingfors 2012 när träelement i samband med lossningen föll över honom. Två arbetstagare avled 2015 under ett betongelement, en i Rovaniemi och en i Ingå.

Bild av lossningen av en elementlast. Med hjälp av ställningar förhindras att arbetstagaren faller.

Se mera bilder om säker lossning av elementlaster på webbnyheten www.tyosuojelu.fi/web/sv/-/lossningen-av-elementlaster-intensivovervakas-pa-grund-av-allvarliga-sakerhetsrisker.

Mera information:
Överinspektör Jari Nykänen, p. 0295 016 321, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi
 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer lagar och bestämmelser om arbetslivet och att arbetet är så friskt och tryggt som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner arbetstagare och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.