Innehållspublicerare

null Märkningar på dykardräkter och bruksanvisningarna 100 % i skick

Märkningar på dykardräkter och bruksanvisningarna 100 % i skick

14.2.2017

I märkningarna på skyddskläder avsedda att användas i vatten som finns till försäljning i affärerna och i bruksanvisningarna för dessa konstaterades inga allvarliga brister. - Särskilt kan man nämna dykradräkterna som enligt våra tillsynsresultat till 100 % är i bra skick, säger överinspektör Reijo Kallio hos ansvarsområdet för arbetarskydddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV).

Ansvarsområdena för arbetarskyddet inspekterade under sin markndskontrollkampanj i fjol personlig skyddsutrustning som används under vatten. Det genomfördes sammanlagt 42 inspektioner under vilka 58 skyddsutrustningar inspekterades. Kvantitativt inspekterades flest räddningsvästar.

I en tredjedel av bruksanvisningarna för skyddsutrustningen förekomolika slag av brister. - Skyddsutustningarna var i sin helhet väl märkta. Bristfälliga bruksanvisningar utgjorde det största missförhållandet. I bruksanvvisningarna saknades vanligtvis typkontrollorganets kontaktuppgifter och förklaringar  tillde märkningar som skyddsutrustningen hade försetts med. Bruksanvisningen spelar en avgörande roll vid valet av skyddsutrustningen och användningssättet. Fel val av skyddsutrustning på grund av bristfälliga uppgifter kan när man rör sig till sjöss ha livsfarliga följder, påminner överinspektör Reijo Kallio.

Kampanjen visade att det i regel är samma försäljare som på nytt gör sig skyldiga till försäljning av bristfälligt märkta skyddsutrustningar. Vägledning i valet av skyddsutrustningen på arbetsplatsen ger företagshälsovården, Arbetarskyddscentralen och Arbetshälsoinstitutet samt bifogade broschyr Henkilönsuojainten valinta ja käyttö.

Närmare information:
Överinspektör Olav Norrback, tfn 0295 018 701, e-post: olav.norrbac@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Projektrapport: Marknadskontrollkampanj om personlig skyddsutrustning 2016 slutrapport (pdf, på finska)