alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Måste val av arbetarskyddsfullmäktig ordnas om antalet anställda som fysiskt arbetar på arbetsplatsen i regel är nio personer och en anställd kontinuerligt är stationerad på en annan arbetsplats?

Måste val av arbetarskyddsfullmäktig ordnas om antalet anställda som fysiskt arbetar på arbetsplatsen i regel är nio personer och en anställd kontinuerligt är stationerad på en annan arbetsplats?

Arbetarskyddssamarbete

En arbetarskyddsfullmäktig bör väljas, eftersom arbetsgivaren har minst tio anställda. Alla arbetstagare ska ha möjlighet att delta i valet.

25.9.2015